Alumni

Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Sosiaali- ja terveysala tarjoaa laajan kirjon ammatteja, joissa saa tehdä työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen elämän kaikilla osa-alueilla. Alan arvostus on kasvussa ja osaavia ja vastuullisia ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aiemmin. Koulutuksemme valmistaa vahvan ammatti-identiteetin omaavia osaajia työelämän kehittyviin tarpeisiin.

Yhteiskunnan kehitys heijastuu voimakkaasti myös sosiaali- ja terveysalaan. Alan osaajilta edellytetään ammatin vahvan perusosaamisen lisäksi yhä enemmän laaja-alaisuutta, kuten sosiaalisia taitoja, valmiuksia kohdata muutoksia sekä joustavuutta asiakassuhteissa. Myös kustannustietoisuutta ja kykyä ymmärtää taloudellisia tekijöitä arvostetaan alan eri työtehtävissä.

Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajien vankka ja opiskelijoiden tunnustama ammattitaito takaa opiskelijoiden arvostaman korkealaatuisen opetuksen.

Yhteystiedot

Vaasan ammattikorkeakoulu
Hoitotyö
Raastuvankatu 33
65100 Vaasa
Puh. 020 766 3300
Fax 06-326 3002
S-posti: hes-info@puv.fi

Vaasan ammattikorkeakoulu
Sosiaaliala
Wolffintie 30
65200 Vaasa
Puh. 020 766 3300
Fax 06-326 3002
S-posti: hes-info@puv.fi