Alumni

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opetussuunnitelma S-SY-2017

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna lähi- ja etäjaksoineen. Tutkivaan oppimiseen pohjautuvaa ammatillista dialogia käydään kontaktiopetuksen aikana workshopeissa ja etäopiskelun aikana Moodlen oppimisympäristössä.

hae-vamkiin.png