Alumni

Opiskelijat kertovat

"Valttikortti työmarkkinoilla"

Markus Laine, 35, Naantalista työskentelee insinööritoimistossa Turussa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa rakennuttaminen ja valvonta.

Miksi VAMKiin? Olen opiskellut aiemmin VAMKissa, ja tuosta ajasta jäi hyvät muistot niin opetuksen tasosta kuin tiloistakin. Kun myöhemmin tutustuin ylemmän AMK:n opintotarjontaan, se vaikutti mielenkiintoiselta, ja päätin hakea.

Mitä mieltä opinnoista? Rakennusprojektin ohjaus sekä rakennuttamisen opintojaksot ovat olleet minulle hyödyllisimpiä, koska aiheet liittyvät suoraan omaan työhöni. Vastaavasti rakentamisen liiketoimintaosaaminen on tuntunut hankalimmalta, sillä kurssilla käsitellyistä asioista ei minulla ole vielä työn kautta kokemusta. Kaiken kaikkiaan opinnot ovat tukeneet hyvin työtehtäviäni, ja olen saanut varmuutta päätöksentekoon. Myös keskustelut opettajien ja opiskelukavereiden kanssa ovat antaneet uusia näkökulmia rakennusalalta.

Mieluisin muisto opintojen varrelta? Johtamisen kurssin opettaja oli todella asiantunteva ja hyvä. Myös mallinnuksen kurssin opetus jäi positiivisesti mieleen: puolet opintojaksosta veti mallintamisen parissa työskentelevä henkilö ja toisen puolen mallintamisen opettaja. Näin aiheeseen saatiin monipuolinen ja laaja katsaus.

Työn, opiskelun ja arjen yhdistäminen? Niiden yhdistäminen on sujunut helposti, vaikka kilometrejä auton mittariin onkin kertynyt runsaasti. Työnantajani on tukenut ja kannustanut opintojani; esimerkiksi ne perjantait, jolloin on ollut lähiopetusta, ovat olleet palkallisia päiviä. Kun oman aikataulunsa suunnittelee huolellisesti, niin opiskelun ja työn pystyy kyllä yhdistämään.

Mitä hyötyä ylemmästä AMK-tutkinnosta? Rakennusala on melko suhdanneherkkää, joten omaa kilpailukykyä on tärkeää ylläpitää ja kehittää. Uskon, että tulevaisuudessa ylempää AMK-tutkintoa arvostetaan vieläkin enemmän, kunhan tutkinto saa lisää tunnettuutta.


"Haasteiden kautta voittoon"

Timo Kulmala, 46, Vaasasta työskentelee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella. Ylläpidon asiantuntijana hän vastaa päällystys- ja tiemerkintätöiden läpiviennistä urakka-alueella. Työtehtävät sisältävät muun muassa toimenpiteiden suunnittelua, kustannuslaskentaa, urakkapapereiden tekoa, työn valvontaa ja kokouksia.

"Rakentamisen jatko-opinnoilla valinnanvapautta"

Jukka-Pekka Raja-Aho, 37, Vaasasta suorittaa rakentamisen koulutusohjelmassa ylempää amk-tutkintoa. Hän työskentelee työmaainsinöörinä Vaasan kaupungin katutoimessa infrastruktuurin rakennuttamistehtävissä.

"Elämä on jatkuvaa uuden oppimista - onneksi!"

Susanna Sandgren, 33, Keminmaasta opiskelee rakentamisen koulutusohjelmassa. Hän työskentelee projektipäällikkönä Ramboll Oy:ssä, joka tuottaa muun muassa talonrakennukseen, teollisuuteen ja energiatekniikkaan liittyviä konsultti- ja asiantuntijapalveluita.