Alumni

Rakentamisen koulutus

60 op, insinööri (ylempi AMK)

Rakentamisen ylempi AMK-koulutus ei ole enää tarjolla VAMKissa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi tutkinto.

Rakennusalan yrityksissä kaivataan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita työntekijöitä vahvistamaan organisaatioiden valmiutta toimialansa teknilliseen ja tuotantotaloudelliseen kehittämiseen. Rakentamisen koulutuksen (ylempi AMK) tavoitteena on laajentaa ja syventää työelämässä toimivien insinöörien osaamista talonrakennustekniikan suunnittelun, projektijohtamisen ja liiketoimintaosaamisen alueilla. Koulutuksen suorittaneella on valmius johtaa ja kehittää asiantuntijaorganisaatiota sekä toimia vaativissa projektinjohto-, tuotanto- ja suunnittelutehtävissä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen AMK:n kanssa.

Opintojen sisältö

1. vuoden aikana opiskelijat suorittavat 30 op:n laajuiset monimuoto-opinnot:

Yhteiset syventävät opinnot
rakennusalan ajankohtaisilta alueilta (10 op)
- Johtaminen, rakennusfysiikka sekä tutkimusmenetelmät ja kehittämistoiminta

Henkilökohtaista urakehitystä tukevat opinnot (20 op), jolloin valitaan talonrakennustekniikasta tuotantotekniikan tai rakennesuunnittelun suuntautuminen. Osa näistä opinnoista sijoittuu toisen opiskeluvuoden alkuun.

  • Tuotantotekniikan suuntautumisen valinneet syventyvät rakennusprojektin ohjaukseen, rakentamisen liiketoimintaosaamiseen sekä rakennuttamiseen.
  • Rakennesuunnittelun suuntautumisen valinneet suorittavat poikkeuksellisen vaativiin suunnittelutehtäviin tarvittavat täydentävät opinnot.

2. vuoden aikana tehdään itsenäisesti opinnäytetyötä (30 op) työpaikkakohtaisena kehittämishankkeena,
joka aloitetaan laajuutensa vuoksi jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Hanke liittyy opiskelijan omiin työtehtäviin.

Opintojen kesto 2 vuotta monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Ensimmäisenä opiskeluvuonna pidetään intensiivijaksoja viikonloppuisin noin kerran kuukaudessa. Lisäksi järjestetään virtuaaliopintoja. Toinen opiskeluvuosi on varattu pääosin opinnäytetyön laatimiseen. Osa opetuksesta toteutetaan Vaasassa ja osa Seinäjoella.

Aloituspaikat 10

Lisätietoja:
Rakennustekniikan koulutuspäällikkö Riitta Niemelä