Alumni

Tekniikan yksikkö

Tekniikan asiantuntijoita on koulutettu Vaasassa jo vuodesta 1849. Tänään painotamme kestävään kehitykseen perustuvan energiatehokkaan tuotannon, jakelun ja käytön tarvitsemien älykkäiden koneiden, laitteiden ja järjestelmien suunnittelua, valmistusta, ylläpitoa ja kansainvälistä projektijohtamista.

Insinöörikoulutus antaa kansainäväliset valmiudet ja ammattitaidon, jolla varmistetaan huomisen hyvinvointia edistyksellisen tekniikan keinoin, kestävä kehitys huomioiden. Energiatekniikka ja -tehokkuus ovat kiinteästi mukana kaikissa tekniikan koulutusohjelmissa.

Kansainväliset laatuvaatimukset täyttävän koulutuksemme tukipilarit ovat opiskelijoiden tunnustama korkeatasoinen opetus, työelämäprojektit sekä henkilöstön ammatilliset verkostot. Ammattikorkeakoulun tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta koulutuksessa pysytään ajan tasalla tekniikan alan uusimmista suuntauksista ja työelämän tarpeista.

Ajanmukaisesti varustetut opetus- ja tutkimustilamme sijaitsevat energiatekniikan huippuosaamisen yhdistävällä tekniikan kampuksella, vaasalaisten korkeakoulujen keskittymässä Palosaarella. Ainutlaatuisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa opiskelijat perehtyvät alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistuvat yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin.

Technobothnia on VAMKin, Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan yliopiston yhteinen ja täyttää kaikki modernin tutkimusympäristön vaatimukset. Sen laboratoriokokonaisuudet on suunniteltu niin opetuksen kuin alueen työelämän tarpeisiin ja ne vahvistavat Vaasan seudun asemaa merkittävänä tekniikan osaamisen keskuksena.

Yhteystiedot

Vaasan ammattikorkeakoulu
Tekniikan yksikkö
Wolffintie 30
65200 Vaasa, Finland
Puh. 020 766 3300
Fax 06-326 3002
S-posti: tec-info@puv.fi