Alumni

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Project Management -koulutuksen opetussuunnitelma IPM-2016. (Huom. Uusi opetussuunnitelma julkaistaan ennen hakuajan alkua.)

Opiskelutapa Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on lauantaisin noin kahtena päivänä kuukaudessa, ja se tapahtuu vuorotellen Vaasassa ja Seinäjoella.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketalouden YAMK-koulutuksen ja kiinteässä yhteistyössä opiskelijan työorganisaation kanssa.

Englanninkielellä suoritettavat opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

  • syventävät ammattiopinnot (25 op)
  • vapaasti valittavat opinnot (5 op)
  • opinnäytetyö (30 op)

Opinnäytetyö tehdään työelämäläheisenä kehittämishankkeena, jonka toimeksianto on lähtöisin omasta työnantajaorganisaatiosta tai projektista. Opinnäytetyö antaa opiskelijalle valmiudet laajan kehittämishankkeen ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen, lisäksi siihen yhdistyy tutkimusmenetelmien ja -tiedon hyödyntäminen sekä tutkimusraportointiin harjaantuminen. 

---

Information about the degree programme in Project Management in English (pdf)

Project Management -flyer in English (pdf)

Please note: Tuition fees at Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), University of Applied Sciences will be introduced for non-EU citizens that commence studies in Finland 1.8.2017 onwards:  http://www.puv.fi/en/prospective_degree_students/applying/tuition_fee/