Alumni

Project Management

60 op, Master of Engineering

Hakeminen 14.3. - 28.3.2018, osoitteessa www.opintopolku.fi.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

www_ProjectManagement.jpg

Project Management on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen koulutus, joka antaa valmiudet toimia hyvää asiantuntemusta vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä. Englanninkielisellä koulutuksella tähdätään projektinhallinnan IPMA C-tason sertifikaatin osaamistasolle, ja se antaa pätevyyden toimia kansainvälisissä tehtävissä.

Opiskelussa korostuvat vuorovaikutus ja tiimityö. Opinnot nivotaan lähelle opiskelijan omia työtehtäviä: erityisesti oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen myötä on mahdollista kehittää omaa työnantajaorganisaatiota tai projektia. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) kanssa.

hae-vamkiin.png

Opintojen kesto 1,5 - 2 vuotta monimuoto-opintoina työn ohessa. Lähiopetusta on lauantaisin noin kahtena päivänä kuukaudessa, ja se tapahtuu vuorotellen Vaasassa ja Seinäjoella. Opiskelija laatii opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma. Koulutus käynnistyy elokuun lopussa 2018.

Opintojen sisältö Opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu, ja tavoitteena on opiskelijan projektityötaitojen syventäminen ja perspektiivin laajentaminen. Ensimmäisenä vuonna suoritetaan 30 opintopisteen laajuiset teoriaopinnot, minkä jälkeen paneudutaan omiin työtehtäviin liittyvään opinnäytetyöhön (30 op).

Opinnot koostuvat projektihallinnan menetelmistä, liiketoimintaopinnoista, kehittämistyönä tehtävästä opinnäytetyöstä sekä tutkimusmenetelmistä.

  • Strategic Project Management (SeAMK)
  • Project Finance and Legal Environment (VAMK)
  • Project Planning (SeAMK)
  • Leadership in Global Projects (VAMK)
  • Project Monitoring and Controlling (VAMK)
  • Professional Qualification in PM, optional (SeAMK)
  • Optional module chosen from other MSc programmes
  • Master Thesis/Research Methods

Aloituspaikat 20

Valintakoe 22.5.2018

Lisätietoja: Lotta Saarikoski, koulutuspäällikkö, VAMK

---

Information about the Degree Programme in Project Management in English (pdf)

Project Management -flyer in English (pdf)

Please note: Tuition fees at Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), University of Applied Sciences will be introduced for non-EU citizens that commence studies in Finland 1.8.2017 onwards:  http://www.puv.fi/en/prospective_degree_students/applying/tuition_fee/

hae-vamkiin.png