Alumni

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Jos otat ammattikorkeakoulusta tarjotun opiskelupaikan vastaan, et voi enää ottaa toista korkeakoulututkinoon johtavaa paikkaa samana lukukautena (1.8.-31.12 tai 1.1.-31.7) alkavasta ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen koulutuksesta. Tämä ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Åland -korkeakoulua, eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen ilmoituksen palauttamista. Palauta vastaanottoilmoitus vasta, kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida.

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan kaikilta opiskelijoiksi hyväksytyiltä lukuvuoden alussa. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen asti, kunnes todistusarvosanat- ja työkokemus on tarkistettu.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija ei ole toimittanut todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Kevään 2014 yhteishaku

Kaikkien viimeistään 15.7.2014 hyväksyttyjen on toimitettava allekirjoitettu vastaanottoilmoitus viimeistään 29.7.2014 klo 16.15 siihen korkeakouluun, josta ottaa paikan vastaan.  Ilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Hyväksymispäivämäärästä riippuu, voitko jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa, johon olet jäänyt varasijalle. Voit jonottaa, vain jos sinut on hyväksytty viimeistään 15.7.2014.

Jonotus on voimassa 12.8.2014 saakka. Jos sinut hyväksytään siihen mennessä paikkaan, jota olet jonottanut, siitä tulee lopullinen opiskelupaikkasi. Muutoin lopulliseksi opiskelupaikaksesi tulee koulutus, jonka olet ilmoittanut vastaanottavasi siinä tapauksessa, ettet pääse jonottamaasi koulutukseen. Voit jonottaa vain yhteen paikkaan, eikä jonotuskohdetta voi vaihtaa. Voit kuitenkin luopua jonotuksesta, jos sinua ei ole hyväksytty jonottamaasi opiskelupaikkaan. Jonotuksesta luopuminen tapahtuu kirjallisesti

Syksyn 2013 haku (keväällä 2014 alkava koulutus)

Opiskelupaikka on vahvistettava 10.12.2013 klo 16.15 mennessä.