Alumni

Erillishaku avoimen opinnoilla

Vaasan ammattikorkeakouluun voidaan ottaa erillisvalinnan kautta suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa hakija, joka on suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintoja ja täyttää seuraavat ehdot:

Ammattikorkeakoulututkinto:

 1. Hakija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 op hakemuksen jättöpäivään mennessä.
 2. Opintojen tulee olla haettavaan koulutukseen soveltuvia ja hyväksi luettavia opintoja, kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Haettaessa tekniikan, liiketalouden tai tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen saa avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetuista opinnoista olla korkeintaan 10 opintopistettä harjoittelua.
 3. Sosiaali- ja terveysalalla valinta edellyttää soveltuvuustestin läpäisyä. Sosiaali- ja terveysalan soveltuvuuskokeeseen voi osallistua, kun vaadittavat 60 op on suoritettu. Soveltuvuustestin läpäisyssä noudatetaan samaa vähimmäispistemäärää kuin valtakunnallisesti noudatettavissa alan valintaperusteissa on ilmoitettu. Soveltuvuuskokeen tulos on voimassa vain yhden haun ajan. Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.
 4. Opinnoissa on ollut riittävä menestys, opinnot on suoritettu pääsääntöisesti kahden vuoden aikana. Opiskelijalla tulee olla realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto opiskeluoikeusaikana. Myönnettävään opiskeluoikeusaikaan vaikuttaa avoimessa suoritettujen opintojen laajuus lyhentävästi.
 5. Mikäli hakijalla on soveltuva ammatillinen perustutkinto (laajuus 180 osaamispistettä), voi hän tulla valituksi suoritettuaan 30 op Vaasan ammattikorkeakoulun osoittamia opintoja hakemuksen jättöpäivään mennessä. Opinnot on suoritettu pääsääntöisesti yhden vuoden aikana.

Soveltuvat tutkinnot ja koulutukset:

 • Liiketalouden perustutkinto – Liiketalouden koulutus, International Business
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto – Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto – Sähkötekniikan koulutus
 • Kone- ja metallialan perustutkinto – Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto – Tietotekniikan koulutus, Information Technology
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Sairaanhoitajakoulutus, Sosionomikoulutus

Sairaanhoitaja- ja sosionomi koulutuksiin ei edellytetä soveltuvuuskoetta. Tämä koskee ainoastaan valintatapaa 30 op:n perusteella, hakijaa, jolla on 180 osaamispisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto:

 1. Hakija voi hakea opiskeluoikeutta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, kun hän on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 10 op (tutkinnon laajuus on 60 op) tai vähintään 15 op (tutkinnon laajuus on 90 op) hakemuksen jättöpäivään mennessä.
 2. Opintojen tulee olla haettavaan koulutukseen soveltuvia ja hyväksi luettavia opintoja, kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään.
 3. Suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo on oltava vähintään kolme (3).
 4. Ylempään amk-tutkintoon hakevalla hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulu-lain 25§ mukainen soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen.

Hakeminen:

Haku tapahtuu Opintopolussa.

Hakuajat:

 • 15.5.- 31.5.
 • 15.11.- 30.11.

Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu lukukauden alussa (1.1. ja 1.8.).

Valintaperusteet astuvat voimaan 1.8.2016 alkaen.

Jos hyväksyttävissä olevia hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia aloituspaikkoja, määräytyy valintajärjestys avoimen AMK:n opintosuoritusten painotetun keskiarvon perusteella. Kaikki tasapisteissä olevat hakijat valitaan.