Alumni

Yrittäjä, osallistu Muovan maksuttomaan workshopiin työpaikkainnovaatiosta

Posted on 2016-08-30 15:25:20 EEST.

Muova järjestää ilmaisen workshopin pk- ja mikroyrityksille työpaikkainnovaatiosta

Aika: keskiviikkona 14.9.2016 klo 16.30–19.30
Paikka: Loftet, Raastuvankatu 28, Vaasa

Workshopin tarkoituksena on edistää innovatiivisuutta työpaikoilla tuottamalla koulutusmateriaalia yrityksille. Tarkoituksena on selvittää materiaalin soveltuvuutta suomalaisille mikro- ja pk-yrityksille, tarjota yrityksille mahdollisuuden pohtia työpaikkainnovaatiota ja vaihtaa näkemyksiä aiheesta, sekä yritysten palautteen perusteella jatkokehittää materiaalia. Projektin päätyttyä osallistujat saavat materiaalin käyttöönsä.

Lisätietoja workshopista, ilmoittautuminen ja päivän ohjelma (pdf)

Innovaatiosuunnitelma yrityksellesi?

Lisäksi etsimme pk- ja mikroyritystä, joka olisi halukas laatimaan itselleen innovaatiosuunnitelman. Innovaatiosuunnitelman laatiminen on yritykselle maksuton.

Ilmoittaudu Tanja Oraviidalle sähköpostiin tanja.oraviita@vamk.fi 7.9.2016 mennessä. Mukaan pääsee ensimmäiseksi ilmoittautunut.

Molemmat tapahtumat ovat osa InnoWork-projektia, jonka tarkoituksena on edistää innovatiivisuutta työpaikoilla tuottamalla koulutusmateriaalia yrityksille. Lue lisää projektista osoitteessa http://www.innowork-project.eu.

Lisätietoja:
tanja.oraviita@vamk.fi
puh. 040 163 2940

Muotoilukeskus Muova on VAMKin yhteydessä toimiva tutkimus-  ja  kehityskeskus,  joka  tarjoaa  muotoilu-,  
tutkimus- ja koulutuspalveluja yrityksille ja julkisille organisaatioille. Muovan missiona on vastata yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin sekä kehittää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin.

Back